Blog Listing

Webservices testen met soapUI

SoapUI is een geautomatiseerde SOAP testtool en wordt gebruikt voor het Functioneel testen op basis van een webservice. SoapUI wordt ingezet bij het testen van webservices en kan vooral gebruikt worden om de communicatie tussen verschillende onderdelen te testen. SoapUI werkt met XML bestanden; het is niet geschikt voor het testen van een ‘gewone’ website of dergelijke applicaties. Hiervoor verwijzen we naar tools als Selenium.

Met SoapUI is het mogelijk om een request te versturen en vervolgens de response te valideren. De response en request worden middels WDSL-files uitgevoerd. Web Service Description Language is een XML taal waarmee de interfaces van webservices kunnen worden beschreven. Met SoapUI kan de gebruiker op basis van een WSDL-file een request versturen naar de webservice. De response kan vervolgens worden gevalideerd op inhoud.

Er kan ook gebruik worden gemaakt van een Mockservice. Dit is een simulatie van de webservice. Hierbij kan een request worden verstuurd zonder de webservice aan te roepen. Dit is ideaal voor testdoeleinden.

Met de requests die SoapUI kan genereren is het mogelijk om een loadtest uit te voeren, hiermee wordt dan ook de link met loadUI gelegd. Hierover in een volgend artikel meer!

SoapUI is te gebruiken in een open source versie en als trial van een betaalde versie. Vanzelfsprekend kan de Testprofessional bijna niet om de laatstgenoemde heen.