Blog Listing

Open source test tools leidend in de markt voor cross browser testing

“Selenium (cross browser) en Appium (mobile UI) zijn de beste Open source test automation tools”

Onderzoek door Forrester Research van afgelopen december stelt dat voor Cross browser testing de Open Source test automation tools leidend zijn: dit betreft met name Selenium en Appium (voor het mobiele UI testen).

Ook op het vlak voor BDD (Behaviour Driven Development) zijn de gangmakers open source tools zoals Cucumber/Gherkin and SpecFlow/Gherkin (for .NET).  Door het gebruik van de zogenaamde Given-When-Then specificaties wordt de integrate tussen business, testers/developers en de geautomatiseerde testen vergroot.

Bron: Forrester Research; het gehele rapport staat hier in PDF.